Filter

Werkboekje over Kinderrechten

Vakgebied: mensenrechten
Deelgebied: wereldoriëntatie, kinderrechten
Doelgroep: 6 t/m 8

Producent: het Kinderrechtencollectief

Website Kinderrechten.nl

Werkboekje kinderrechten in de klas

Kinderen die hun rechten kennen, kunnen beter voor zichzelf opkomen. Het is zelfs in het Kinderrechtenverdrag opgenomen dat kinderen geïnformeerd moeten worden over hun rechten. 

Download gratis het werkboekje

Het Kinderrechtencollectief heeft een gratis werkboekje ontwikkeld over kinderrechten voor groep 6, 7 en 8. Het staat vol met informatie en leuke opdrachten. Daarnaast is er een poster beschikbaar met alle rechten, deze kan opgehangen worden in de klas.

Download werkboekje compleet Download de poster

Het werkboekje boekje is gemaakt door het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Gratis het werkboekje en de poster bestellen

U kunt het werkboekje en de poster ook gratis bestellen. Ga naar de bestelpagina en laat via de mail weten hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en naar welk adres de materialen opgestuurd moeten worden.
Vraag de gratis de werkboekjes aan.

Wat zijn kinderrechten?

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het Verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Kinderrechten gaan onder andere over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Kinderrechten gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen, want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Waarom les over kinderrechten?

Het is ontzettend belangrijk dat alle kinderen hun rechten kennen. Helaas blijkt in de praktijk dat heel veel kinderen niet weten dat ook zij rechten hebben. Speciale rechten voor kinderen: kinderrechten. Pas als kinderen weten dat kinderrechten bestaan, kunnen ze opkomen voor hun rechten. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen weten wat ze kunnen doen als hun kinderrechten geschonden worden. Het boekje is speciaal voor kinderen geschreven: in normale, begrijpelijke taal. Alle kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag zijn erin terug te vinden.

Het werkboekje sluit perfect aan op de kerndoelen in het leergebied wereldoriëntatie.

Volg Kinderrechten.nl om op de hoogte te blijven